Wat is payrolling?

Payroll is de uitbesteding van de werkgeverslasten en de risico’s voor een werkgever aan bijvoorbeeld een payroll bedrijf of een uitzendbureau. Hier kunnen het opstellen en het beheer van contracten onder vallen, maar ook zaken als de salarisadministratie, loonuitbetaling, ziekteverzuim en het (juridisch) werkgeverschap.

Bij payroll vindt het bedrijf haar personeel zelf, maar wordt vervolgens het hele proces tot en met het uitbetalen van de kandidaat uitbesteed aan een payrollbedrijf. Hierdoor maak je dus minder kosten wanneer je gebruik maakt van payroll, omdat je hier het hele wervings- en selectieproces wél zelf doet.  

Sinds de komst van de WAB is er ook een nieuwe definitie van payroll. Er is dan sprake van payrolling wanneer er wordt voldaan aan de volgende twee criteria:

1. De payroll opdrachtgever heeft de vraag en het aanbod aan kandidaten niet zelf gedaan.

2. Daarnaast mag de uitzendkracht (of werknemer) alleen ergens anders aan de slag gaan, of met een andere opdracht beginnen op het moment dat de opdrachtgever hier toestemming voor heeft gegeven.