Wat is het minimumloon in Nederland?

Minimumloon is een brutobedrag waar je als medewerker recht op hebt. Het minimumloon is het bedrag dat een werkgever minstens moet betalen volgens de wet. Het aantal uur van deze fulltime werkweek (36, 38 of 40) en het brutoloon wat daarbij hoort, kan verschillen per sector en de cao-afspraken.