Wat is een cao?

In de collectieve arbeidsovereenkomst zijn er schriftelijk afspraken over arbeidsvoorwaarden vastgelegd. Deze afspraken zijn ontstaan door middel van het onderhandelen tussen opdrachtgevers en werkgeversorganisaties, of tussen meerdere werkgeversorganisaties onderling. Dit wordt gedaan om er zeker van te zijn dat niemand wordt benadeeld in bepaalde voorwaarden of afspraken en dat deze afspraken ook zo eerlijk mogelijk worden gemaakt.  

 

Bepaalde afspraken die in de cao worden vastgelegd zijn onder andere loon, vergoedingen, verlof, werktijden, etc.