Waar staat cao voor?

Collectieve arbeidsovereenkomst.