Geen tag description is ingesteld

Wat zijn de belangrijkste eisen voor het SNA keurmerk?

"Bedrijven die het SNA-keurmerk dragen, worden periodiek gecontroleerd op naleving van de eisen die zijn vastgesteld in de NEN 4400 norm. Deze norm stelt eisen aan onder andere:

- Correcte loonbetaling: De onderneming moet kunnen aantonen dat de werknemers correct en tijdig worden betaald volgens de geldende cao of wettelijke regelingen.
- Afdracht van belastingen en sociale premies: De onderneming moet kunnen aantonen dat belastingen en sociale premies correct worden afgedragen aan de Belastingdienst en de uitvoeringsinstellingen voor sociale verzekeringen.
- Identificatie en registratie van personeel: De onderneming moet kunnen aantonen dat alle werknemers legaal in Nederland mogen werken en dat hun identiteit is vastgesteld en geregistreerd.
- Naleving van wet- en regelgeving: De onderneming moet voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van arbeid, waaronder wetten en regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden, arbeidstijden en arbeidsvoorwaarden.

Het SNA-keurmerk biedt opdrachtgevers zekerheid dat zij samenwerken met betrouwbare en bonafide ondernemingen die hun verplichtingen op het gebied van arbeid en sociale zekerheid nakomen. Dit is met name belangrijk bij het inhuren van arbeid via uitzendondernemingen, payrollbedrijven en andere vormen van flexibele arbeid. "

Niet gevonden wat je zocht?

Onze kennisbank geeft antwoord op veelgestelde vragen.
Informatie niet gevonden? Bel of mail ons.