Geen tag description is ingesteld

Wat staat er in een cao?

Een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan die voor werknemers en werkgevers gelden binnen een bepaalde bedrijfstak / sector.

De specifieke inhoud van een cao kan variëren. Dit is afhankelijk van meerdere factoren.

Over het algemeen staan de volgende elementen in een cao:
  • Salarissen, toeslagen, verhogingen, bonussen en uitkeringen.
  • Werktijden en -uren.
  • Vakantie en verlof.
  • Arbeidsomstandigheden en veiligheid.
  • Afwijkingen van wettelijke regelingen.
  • Overige zaken zoals pensioen, opzegtermijn, ouderschapsverlof, vergoedingen.

Niet gevonden wat je zocht?

Onze kennisbank geeft antwoord op veelgestelde vragen.
Informatie niet gevonden? Bel of mail ons.