Geen tag description is ingesteld

Wat is NEN 4400-1

"NEN staat voor de Nederlandse Norm. In een NEN norm staat beschreven welke afspraken er zijn of aan welke specificaties of criteria een product, dienst of methode moet voldoen. De NEN 4400-1 is een norm die eisen stelt aan in Nederland gevestigde uitzenders en (onder)aannemers van werk. De norm focust op een correcte afdracht van belastingen en sociale premies. Daarnaast kijkt de norm of er (buitenlandse) medewerkers in Nederland werken. Doel van de norm is het beperken van het risico voor opdrachtgevers op naheffingen en boetes van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en andere overheidsinstanties.

Heeft een uitzendonderneming een positieve NEN 4400-1 inspectie gehad, dan ontvangen ze het SNA-keurmerk. SNA staat voor Stichting Normering Arbeid. Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor alle ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen, zoals uitzendondernemingen, detacherings-en payrollbedrijven en voor (onder)aannemers van werk. Dit certificaat is verplicht onderdeel van de VCU-certificering. Uitzendondernemingen met een NEN 4400 certificering tonen hiermee aan dat ze een betrouwbare partner zijn, waardoor het risico voor opdrachtgevers kleiner is. De opdrachtgever is daarnaast bij een samenwerking met een NEN 4400 gecertificeerde uitzendonderneming of backoffice organisatie ervan verzekerd dat het zijn arbeidsrechtelijke verplichtingen nakomt.

Om ervoor te zorgen dat een bedrijven die in het bezit zijn van de NEN-44001-01 certificering, de regels conform de norm uitvoeren, vindt er periodiek vanuit de NEN een inspectie plaats. "

Niet gevonden wat je zocht?

Onze kennisbank geeft antwoord op veelgestelde vragen.
Informatie niet gevonden? Bel of mail ons.