Geen tag description is ingesteld

Wat is een termijn van kennisgeving?

Als de terbeschikkingstelling meer dan 26 gewerkte weken heeft geduurd, is de uitzendonderneming bij beëindiging van de uitzendovereenkomst verplicht om dit te melden bij de uitzendkracht. Dit moet ten minste tien kalenderdagen voor de beëindiging van de uitzendovereenkomst gebeuren. Als de uitzendonderneming zich niet of niet geheel aan deze kennisgevingstermijn houdt, moet er een vergoeding aan de uitzendkracht betaald worden. Deze vergoeding moet gelijk zijn aan het feitelijk loon dat de uitzendkracht zou hebben verdiend in de periode van de niet in acht genomen kennisgevingstermijn. Dit is niet het geval wanneer de uitzendonderneming de uitzendkracht in die periode passende arbeid aanbiedt.

Niet gevonden wat je zocht?

Onze kennisbank geeft antwoord op veelgestelde vragen.
Informatie niet gevonden? Bel of mail ons.