Geen tag description is ingesteld

Hoe bereken ik een transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend aan de hand van de volgende gegevens:

  • Het gemiddelde aantal aan normaal gewerkte/ te werken uren per maand over het jaar voorafgaand aan de ontslagdatum. Dit zijn bijv. de normale uren maar eventueel ook de opgenomen uren aan vakantie of kort-verzuim.
  • Het ingevoerde bruto uurloon.
  • Het ingevoerde percentage vakantiebijslag.
  • Het eventueel ingevoerde percentage eindejaarsuitkering.
  • Het gemiddelde bedrag per maand aan ‘vaste’ vergoedingen over het jaar voorafgaand aan de ontslagdatum. Dit zijn bijvoorbeeld overuren en het boven 100% deel van toeslaguren;
  • Het gemiddelde bedrag per maand aan ‘variabele’ vergoedingen over de drie volledige kalenderjaren voorafgaand aan de ontslagdatum. Dit zijn bijvoorbeeld bonussen.
De totale duur van het dienstverband
Dit is standaard de duur van de actuele inkomstenverhouding zoals die voor de loonaangifte wordt gehanteerd, waarbij tussenliggende perioden waarin geen plaatsing of contract aanwezig was niet worden meegenomen.

Uit bovenstaande gegevens wordt als volgt een transitievergoeding per maand berekend:
  • Het gemiddelde transitie maandloon wordt eerst berekend door het gemiddelde aantal uren te vermenigvuldigen met het opgegeven uurloon.
  • Over dit gemiddelde transitie maandloon wordt vakantiegeld en een eindejaarsuitkering berekend en daaraan toegevoegd.
  • De gemiddelde maandelijkse vaste- en variabele toeslagen worden hierbij opgeteld.
Een werknemer heeft recht op 1/3 van het transitie maandloon zoals hierboven berekend per volledig jaar dat het dienstverband heeft geduurd. Over niet-volledige jaren wordt de transitievergoeding naar rato berekend.

Niet gevonden wat je zocht?

Onze kennisbank geeft antwoord op veelgestelde vragen.
Informatie niet gevonden? Bel of mail ons.