Geen tag description is ingesteld

Wat is overurentoeslag?

De overurentoeslag is een extra vergoeding die werknemers en uitzendkrachten krijgen voor het werken van extra uren bovenop de normale arbeidstijden, zoals vastgelegd in de cao of de arbeidsovereenkomst en wetgeving.

Een aantal situaties waarin de overurentoeslag geldt:

  • Extra gewerkte uren. De gewerkte uren die men werkt bovenop de afgesproken en vastgelegde arbeidstijden.
  • Bovenwettelijke uren. Dit zijn de uren die boven de wettelijke grenzen van maximale arbeidstijden gaan.
  • Specifieke situaties. Als men bijvoorbeeld extra uren werkt tijdens drukke periodes, bij onverwachte pieken of projecten met strakke deadlines.

De overurentoeslag dient als compensatie voor de extra inspanning die wordt geleverd. Je kunt het zien als een extra beloning.

De hoogte van deze toeslag en de regels die hiervoor gelden vind je terug in de cao die van toepassing is.

De overurentoeslag valt binnen de inlenersbeloning. Dit betekent dat een uitzendkracht hetzelfde recht heeft als een medewerker die rechtstreeks in dienst is bij een opdrachtgever.

Niet gevonden wat je zocht?

Onze kennisbank geeft antwoord op veelgestelde vragen.
Informatie niet gevonden? Bel of mail ons.