Geen tag description is ingesteld

Wat is de Wet op de Identificatieplicht

Volgens de WID (Wet op de IDentificatieplicht) geldt in Nederland een algemene identificatieplicht. Iedereen van 14 jaar en ouder moet een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen als de politie of een toezichthouder daarom vraagt. Een werknemer is verplicht om zich vóór het aangaan van een arbeidsovereenkomst tegenover de werkgever te identificeren. Als werkgever heb je drie verplichtingen vanuit de WID: verificatieplicht, bewaarplicht en zorgplicht. Hoe kun je voldoen aan deze verplichtingen?

Controleer het identiteitsbewijs
Iedereen die wil werken, moet zich kunnen identificeren. Dat controleer je als werkgever vóórdat iemand begint met werken.

Controleer de identiteit
Controleer of de persoon die voor je staat ook degene is die in het document wordt genoemd.

Controleer of iemand daadwerkelijk mag werken
Mensen met de Nederlandse nationaliteit mogen in Nederland werken. Ook personen uit de EER en Zwitserland mogen in Nederland werken. Heeft de persoon die wil werken niet de nationaliteit van één van de EER-landen of Zwitserland? Dan moet deze persoon een bewijs kunnen laten zien dat hij of zij in Nederland mag werken. Op de achterkant van een Nederlands verblijfsdocument staat of deze persoon in Nederland mag werken en onder welke voorwaarden. Als dat niet op de achterkant staat, mag die persoon niet voor je werken.

Let op: Wanneer een persoon over een Burgerservicenummer (BSN) beschikt, betekent dit niet automatisch dat deze persoon ook in Nederland mag werken.

Een kopie van het identiteitsbewijs bewaren
Een werkgever/uitzendonderneming moet een elektronische of papieren kopie bewaren van het identiteitsbewijs van:
  • Mensen die bij je in dienst komen.
  • Mensen van buiten de EER en Zwitserland die niet bij jou in dienst zijn (ook zelfstandigen). Als uitzendonderneming ben je verplicht een kopie van de verblijfsvergunning te verstrekken aan de opdrachtgever.
Let op: dit geldt niet voor personen met de Turkse nationaliteit die legaal in Nederland mogen verblijven. De kopie bewaar je minstens 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de arbeidskracht bij de uitzendonderneming vertrokken is. Dus als iemand vertrekt in mei 2019, dan bewaar je de kopie zeker tot eind 2024.

Als het identiteitsbewijs verloopt terwijl de arbeidskracht nog bij jou in dienst is, dan hoef je geen nieuwe kopie te maken.

Let op: als tijdelijke verblijfsvergunningen of werkvergunningen verlopen, mogen mensen niet meer voor je werken tot zij een nieuwe vergunning hebben. Controleer in dat geval of de geldigheid van de vergunning is verlengd onder dezelfde voorwaarden en/of een nieuw identiteitsdocument is afgegeven.

Kopie niet bewaren?
Wanneer iemand bij je werkt en niet bij jou in dienst is en uit Nederland, de EER, Zwitserland komt, dan mag je geen kopie van het identiteitsbewijs maken en bewaren. Je controleert dan wel de identiteit en registreert de persoonsgegevens in de administratie, maar je maakt geen kopie.

Zorgplicht uit de Wet op de Identificatieplicht
Dit houdt in dat een werkgever zijn werknemers er op moet wijzen altijd een origineel identiteitsbewijs bij zich te dragen op de werkplek. Een paspoort, ID-kaart of een Nederlands rijbewijs is in dit geval een geldig identiteitsbewijs. 

Niet gevonden wat je zocht?

Onze kennisbank geeft antwoord op veelgestelde vragen.
Informatie niet gevonden? Bel of mail ons.