Geen tag description is ingesteld

Wanneer is er recht op loonkostenvoordeel (LKV)?

Het recht op loonkostenvoordeel (LKV) is een regeling van de overheid die werkgevers financieel ondersteunt bij het in dienst nemen van bepaalde groepen werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor het LKV als ze werknemers in dienst hebben die voldoen aan de specifieke voorwaarden die zijn vastgesteld voor elk van de verschillende LKV-categorieën. 

De voorwaarden voor het LKV variëren afhankelijk van de categorie waarvoor de werknemer in aanmerking komt. Enkele veelvoorkomende categorieën zijn onder meer:
  • Oudere werknemers: werknemers van 56 jaar of ouder die vanuit een uitkeringssituatie zijn aangenomen.
  • Arbeidsgehandicapte werknemers: werknemers die een WIA-, WAO- of Wajong-uitkering hebben en in dienst zijn genomen.
  • Doelgroep banenafspraak: werknemers die vallen onder de Participatiewet en behoren tot de doelgroep van de banenafspraak, zoals mensen met een arbeidsbeperking.
Om recht te hebben op het LKV moeten zowel de werkgever als de werknemer voldoen aan de gestelde voorwaarden, zoals het aantal gewerkte uren en de duur van het dienstverband. De hoogte van het LKV varieert afhankelijk van de categorie waarvoor de werknemer in aanmerking komt en het aantal uren dat de werknemer werkt.

Het LKV wordt in mindering gebracht op de loonkosten van de werkgever en kan een aanzienlijk financieel voordeel opleveren voor het in dienst nemen en behouden van werknemers uit de doelgroepen van het LKV. Werkgevers kunnen bij de Belastingdienst informatie en advies inwinnen over de specifieke voorwaarden en toepassingsmogelijkheden van het LKV.

Niet gevonden wat je zocht?

Onze kennisbank geeft antwoord op veelgestelde vragen.
Informatie niet gevonden? Bel of mail ons.