Geen tag description is ingesteld

Wanneer heeft een uitzendkracht recht op kort verzuim?

De uitzendkracht heeft recht op kort verzuim.

Bij kort verzuim is de uitzendkracht verhinderd zijn werk te verrichten vanwege:

  • Onvoorziene omstandigheden.
  • De vervulling van een door wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde verplichting, waarvan de vervulling niet in zijn vrije tijd kon plaatsvinden.
  • Zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Niet gevonden wat je zocht?

Onze kennisbank geeft antwoord op veelgestelde vragen.
Informatie niet gevonden? Bel of mail ons.