Geen tag description is ingesteld

Hoe wordt een uitzendkracht ingeschaald?

Voordat iemand aan het werk gaat wordt er altijd gekeken naar de inschaling van het salaris. Vaak hangt dit samen met de functie waarin iemand gaat werken, de verantwoordelijkheden, ervaring, kennis, en kunde.

De inschaling wordt bepaald aan de hand van de geldende cao en de salarisschaal die men binnen het bedrijf hanteert.

Uiteindelijk wordt bepaald in welke schaal, onder welke voorwaarden en welk salaris een medewerker of uitzendkracht krijgt. Dit noemt men de inschaling.

Over de inschaling van uitzendkrachten gelden in de cao de onderstaande afspraken:

  • Als het bij de opdrachtgever ten aanzien van het periodeloon in de schaal beleid is om de inschaling bij aanvang van het werk mede te bepalen op basis van de werkervaring, dan geldt dat ook voor de uitzendkracht.

  • Als de opdrachtgever bij de inschaling geen rekening houdt met de voor de functie relevante werkervaring, dan wordt hier bij de uitzendkracht toch rekening mee gehouden. In dat geval kan de uitzendkracht niet worden ingeschaald in de laagste trede van de functieschaal die op hem van toepassing is. De uitzendonderneming stelt dan in overleg met de uitzendkracht en de opdrachtgever vast welke inschaling en trede in de schaal past bij de voor de functie relevante werkervaring van de uitzendkracht.

  • Bij terugkeer bij dezelfde opdrachtgever, dan wel bij een opdrachtgever binnen hetzelfde cao-gebied in een nagenoeg gelijke functie, of bij opvolgend werkgeverschap. wordt bij de inschaling minimaal van de eerdere inschaling uitgegaan. Bij terugkeer binnen negen maanden wordt ook een tredeverhoging toegekend, als er in deze onderbrekingsperiode een dergelijke verhoging zou zijn toegekend en de uitzendkracht deze niet heeft gekregen vanwege deze onderbreking.

  • Voor het vaststellen van de relevante werkervaring van de uitzendkracht houdt de uitzendonderneming in elk geval rekening met de informatie over opleidingen, werkervaring en competenties verstrekt door de uitzendkracht.

  • De uitzendkracht kan de uitzendonderneming verzoeken om uitleg over de inschaling en de uitzendonderneming is verplicht hieraan gevolg te geven.

Niet gevonden wat je zocht?

Onze kennisbank geeft antwoord op veelgestelde vragen.
Informatie niet gevonden? Bel of mail ons.