Geen tag description is ingesteld

Hoe werkt de betaling als de uitzendkracht niet kan werken tijdens de feestdag?

Bij een vaste arbeidsomvang moet de overeengekomen arbeidsomvang worden doorbetaald als er sprake is van een bedrijfssluiting op de feestdag.

Als niet duidelijk uit de uitzendovereenkomst of de terbeschikkingstelling blijkt of de feestdag (en de bedrijfssluiting) op een dag valt die normaliter als de werkdag is aan te merken, wordt de uitzendkracht een feestdag toegekend als:

  • De uitzendkracht in een periode van dertien aaneengesloten weken direct voorafgaand de desbetreffende feestdag minimaal zeven keer op de betreffende dag in de week werkzaam is geweest.

  • De uitzendkracht nog geen dertien aaneengesloten weken heeft gewerkt en in meer dan de helft van het aantal weken waarin is gewerkt op de betreffende dag in de week werkzaam is geweest. 

    Voor de berekening van de hiervoor genoemde periode van dertien weken of minder, worden elkaar opvolgende overeenkomsten samengeteld, indien en voor zover zij elkaar binnen een periode van één maand opvolgen. Onderbrekingsperiodes tellen niet mee.

Niet gevonden wat je zocht?

Onze kennisbank geeft antwoord op veelgestelde vragen.
Informatie niet gevonden? Bel of mail ons.