Geen tag description is ingesteld

Heeft een uitzendkracht recht op ouderschapsverlof?

Ja, een uitzendkracht heeft in Nederland ook recht op ouderschapsverlof. Ouderschapsverlof is een vorm van verlof die bedoeld is om werknemers de mogelijkheid te geven om zorgtaken voor hun kinderen te combineren met werk.

Het recht op ouderschapsverlof geldt voor zowel werknemers in vaste dienst als uitzendkrachten. Uitzendkrachten hebben recht op dezelfde verlofregelingen als werknemers in vaste dienst, inclusief ouderschapsverlof, op voorwaarde dat zij aan de voorwaarden voldoen.

Enkele belangrijke punten met betrekking tot ouderschapsverlof voor uitzendkrachten zijn:
  • Duur: ouderschapsverlof bedraagt maximaal 26 keer de wekelijkse arbeidsduur per week. Dit kan worden opgenomen in een periode van maximaal 12 maanden.
  • Aanvraag: uitzendkrachten moeten ouderschapsverlof schriftelijk bij hun werkgever, in dit geval een uitzendonderneming, aanvragen. Het is raadzaam om dit minstens twee maanden van tevoren te doen.
  • Loon tijdens verlof: tijdens ouderschapsverlof ontvangt de uitzendkracht geen loon van de uitzendonderneming. Er kan echter recht bestaan op een uitkering van de overheid, zoals de ouderschapsverlofkorting of het ouderschapsverlof, die een deel van het inkomensverlies kan compenseren.
  • Terugkeergarantie: na afloop van het ouderschapsverlof heeft de uitzendkracht recht op terugkeer naar dezelfde of vergelijkbare arbeidsvoorwaarden als voorheen.
Het is belangrijk om de specifieke voorwaarden en procedures met betrekking tot ouderschapsverlof te raadplegen, aangezien deze verschillen afhankelijk van de wetgeving, cao-bepalingen en eventuele bedrijfsregels die van toepassing zijn op de uitzendonderneming en de opdrachtgever.

Niet gevonden wat je zocht?

Onze kennisbank geeft antwoord op veelgestelde vragen.
Informatie niet gevonden? Bel of mail ons.