Geen tag description is ingesteld

Geldt er een inkomensgarantie voor een uitzendkracht die van buiten Nederland naar Nederland komt om te werken?

De uitzendkracht die voor het eerst voor werk bij die uitzendonderneming naar Nederland komt en door die uitzendonderneming of in opdracht van die uitzendonderneming door een derde buiten Nederland wordt geworven, heeft gedurende de eerste 2 maanden ten minste recht op een bedrag ter hoogte van het voltijds minimum(jeugd)loon, ongeacht de contractduur en het aantal gewerkte uren (“de inkomensgarantie”).

De inkomensgarantie wordt naar rato gekort als er sprake is van een contractueel vastgelegd kortdurend project.

Niet gevonden wat je zocht?

Onze kennisbank geeft antwoord op veelgestelde vragen.
Informatie niet gevonden? Bel of mail ons.